Ga naar de inhoud

Naar het buitenland met de kat

Regels voor het vervoer van honden, katten en fretten in de EU. De belangrijkste regels zijn:

  • De dieren moeten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees model.
  • De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Rabiës.
  • De dieren moeten geïdentificeerd zijn.

EU paspoort.
Dit paspoort heb je nodig voor het vervoer van dieren naar het buitenland. Hierin zijn alle vaccinaties opgenomen.

Vaccinatie tegen Rabiës.
Het dier moet gevaccineerd zijn tegen rabiës met een in Nederland geregistreerd vaccin volgens het vaccinatieschema van de producent. Hoewel er geen termijn is aangegeven, adviseert de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde de termijn van minimaal 30 dagen voor vertrek aan te houden. Een rabiësvaccinatie is geldig voor 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruikte vaccin. Informatie hierover kan u krijgen via uw dierenarts.
Rabiësvaccinatie van dieren jonger dan 3 maanden is niet zinvol. Omdat er wel risico’s zijn bij invoer van ongevaccineerde jonge dieren kunnen lidstaten zelf beslissen of ze invoer toestaan en onder welke voorwaarden. Er zijn lidstaten die de invoer van dieren jonger dan 3 maanden niet toestaan. Informatie hierover kan u inwinnen via de ambassade van het betreffende land of via de website van LICG.

Identificatie.
Ook identificatie is verplicht gesteld. Dit kan door middel van een microchip. Het nummer van de microchip moet in het paspoort zijn opgenomen. Hiernaast is het verstandig je dier te registreren bij een centrale databank.

Dieren jonger dan drie maanden.
Wanneer dieren jonger dan 3 maanden op reis gaan, hoeven ze niet gevaccineerd te zijn. Wel moet de eigenaar dan kunnen aantonen dat het jong tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met rabiës. Het jonge dier mag ook de grens over wanneer het vergezeld wordt door de moeder van wie het nog afhankelijk is.
Het is aan de lidstaten zelf om te bepalen of ze dieren jonger dan 3 maanden toelaten.
Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Frankrijk zullen ze waarschijnlijk niet toelaten.
Als je dus naar een van deze landen wilt gaan met een kitten, informeer dan ruim van tevoren bij de dierenarts of er iets is gewijzigd.

Naar Nederland.
Als je een kat van binnen de EU in Nederland wilt invoeren, moet het dier minimaal 21 dagen van tevoren ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiës) en het moet een chip en een dierenpaspoort hebben. Vaccinatie tegen hondsdolheid is mogelijk vanaf een leeftijd van 3 maanden.

Nederland zal dieren jonger dan 3 maanden waarschijnlijk wel toelaten. Informeer dit voor de reis bij NVWA.

Naar een land buiten de EU.
Als je naar een land gaat buiten de EU kun je voor de importeisen het best contact opnemen met je eigen dierenarts of met de ambassade/consulaat van het betreffende land. Of bekijk de website van Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Aanvullende eisen naar een land buiten de EU.
Voor een aantal landen buiten de EU zijn de EU-eisen (chip, rabiësenting en paspoort) voldoende, mits het EU-paspoort ook nog door de NVWA is gelegaliseerd met een officieel stempel in het paspoort. Nadat je eigen dierenarts het paspoort heeft ingevuld en ondertekend, maak je voor de legalisatie een afspraak met het team Certificeren op afstand; telefoonnummer (088) 223 21 17 of (088) 223 21 18, of per e-mail nvwazdvtapaspoort@nvwa.nl.

Voor andere landen buiten de EU kunnen meer aanvullende eisen gelden. Deze kunnen bestaan uit een invoervergunning, bloedonderzoek en/of speciale gezondheidscertificaten. Als er aanvullende certificaten nodig zijn, moeten die meestal ook door een NVWA-dierenarts worden getekend. Je moet hiervoor een afspraak maken met het team Certificeren op afstand (zie hierboven). De NVWA brengt kosten in rekening voor het ondertekenen van de certificaten.

Terug naar Nederland vanuit een land buiten de EU
Soms gaan dieren voor een kort verblijf naar een land met lagere diergezondheidsstatus en komen daarna terug naar de EU. Bijvoorbeeld als je je kat meeneemt voor een vakantie van 2 weken in Turkije. Dan moet vóór vertrek naar het land buiten de EU de antilichamentiter voor rabiës (bloedonderzoek) worden bepaald. Deze titerbepaling is namelijk een eis voor terugkeer in de EU.

Kom je terug naar Nederland (bijvoorbeeld na vakantie of werk) vanuit een risicoland voor rabiës (bijvoorbeeld Turkije), is je kat in Nederland gevaccineerd en serologisch getest en blijkt de antilichamentiter hoger dan 0,5 IE/ml? Dan hoef je de 3 maanden wachttijd niet in acht te nemen, omdat de kat is opgegroeid en zijn weerstand heeft opgebouwd in een EU-lidstaat met geen tot weinig rabiës risico.

Kijk voor het importeren van een kat uit landen buiten de EU op: Import Veterinair Online.

Handhaving en sancties.
Controles vinden in principe plaats aan de buitengrenzen van de EU. Maar ook binnen de EU kunnen de bevoegde instanties desgewenst controleren. Wanneer de papieren niet in orde zijn, kan het dier in quarantaine geplaatst worden of worden teruggezonden naar het land van herkomst. Wanneer dit niet mogelijk is, is in het uiterste geval euthanasie mogelijk.

Laatste wijzigingen.
Kijk op de hierboven genoemde websites of maak een afspraak met je dierenarts om er zeker van te zijn dat je alles goed regelt.

 

 
Naar De Arend Naar DEKBED Discounter
Naar Koopjedeal Naar WoonQ
Naar De kattenspeelgoed specialist Naar vergelijking Kattenverzekering