Ga naar de inhoud

Vachtpatronen

Vegan cat
Vachtpatronen.

Vachtpatronen

 

TABBY = AGOETI

 

EFFEN = NON-AGOETI
EENKLEURIG Vachtkleur:
Glanzend en gelijkmatig, egaal van kleur zonder ghostmarkings (bij kittens, rood, crème en apricot enige ghostmarking toegestaan). Alle haren zijn doorgekleurd tot op de huid.De vacht is vrij van verspreide witte haren. Snorharen, ooglidranden en lippen egaal in dezelfde kleur als de vacht; neusleer en voetzolen egaal van kleur in overeenstemming met de vachtkleur.
Bij rood en crème zijn enige zwarte pigmentvlekken toegestaan.
TORTIE Vachtkleur:
De beide kleuren van de vacht zijn gemêleerd of komen in kleine vlekjes voor, gelijkmatig over het hele lichaam verdeeld. Aan- of afwezigheid van een bles is onbelangrijk.WIT (agoeti of non-agoeti)
Vachtkleur en snorharen:
Zuiver wit, zonder vlekken of tekening van welke aard ook. Een uitzondering mag gemaakt worden voor kopvlekken bij kittens.
ALGEMEEN Aftekening en kleur:
De aftekening is bij alle kleuren egaal en vormt een scherp contrast met de grondkleur, d.w.z. zonder agoeti. Alle haren in de aftekening zijn doorgekleurd tot op de huid. De grondkleur is in overeenstemming met de kleur van de aftekening. De haren vertonen geen grauwe haarbasis.
Op de kop is een duidelijke scarabee tekening aanwezig, die aan de voorkant de letter M vormt en via een op deze kever lijkende vorm doorloopt tot aan de achterkant van de kop.
Vanaf de buitenkant van het oog loopt een ononderbroken streep. Op de wang 2 of 3 strepen, die naar beneden lopen en de contouren van de wang volgen.
Om de ogen heen een lichte omranding in de grondkleur (als een bril).
Ooglidranden en lippen zijn egaal in de kleur van de aftekening.
De snorhaarkussentjes zijn donker gestippeld.
Het neusleertje is steenrood/roze, omrand in de kleur van de aftekening.
De oren zijn effen in de kleur van de aftekening met een zo duidelijk mogelijke duimafdruk (wildvlek).
De kin is licht, een witte kin is toegestaan.
Bij kittens is vaak een donker rugdek aanwezig, dat na verloop van tijd uiteenvalt .
Op de poten een duidelijke streeptekening, die boven de ellebogen en hielen naar de schouders en heupen geleidelijk overgaat in de aftekening van het lichaam. De achterkant van de achterpoten tot aan de hiel is egaal in de kleur van de aftekening (laarsjes).
De voetzolen zijn egaal van kleur in overeenstemming met de kleur van de aftekening.
De buik en de binnenzijde van de poten vertonen een lichtere grondkleur. De buik is gevlekt of gestreept.
De staart is geringd, de staartpunt is effen in de kleur van de aftekening en is bepalend voor de kleurdeterminatie.
De tekening is aan beide zijden van het lichaam gelijk.
TORTIE TABBY Deze katten lijken doorgaans meer op tabby’s dan op torties. Bij voorkeur komen beide kleuren van de aftekening gelijkmatig op het lichaam voor. Aan- of afwezigheid van een bles is onbelangrijk.
SPOTTED TABBY Op de borst één of meer, al dan niet gesloten, halsbanden.
Op de rug vanaf de nek tot aan de staart een lijn, gevormd door soms langgerekte spots.
Op de schouders en flanken (bij voorkeur) ronde, in afmeting verschillende vlekjes.
De voorkeur wordt gegeven aan regelmatige, goed verdeelde, ronde vlekjes, die niet ineen vloeien tot strepen.
MACKEREL TABBY Op de borst één of meer dunne, gesloten halsbanden.
Op de rug vanaf het achterhoofd tot aan de staart één of drie ononderbroken smalle, dicht bij elkaar liggende strepen.
Op de schouders en flanken talrijke verticale dunne, ononderbroken strepen, die doorlopen tot de borst en buik.
BLOTCHED TABBY Kenmerkend voor het blotched-patroon zijn brede duidelijke strepen.
Op de borst één of meer bij voorkeur brede, gesloten halsbanden.
Op de schouders een vlindertekening met vlekjes in de vleugels.
Op de rug vanaf de vlindertekening tot aan de staart loopt een ononderbroken lijn, met aan beide kanten een meestal iets bredere lijn, die evenwijdig loopt aan deze middelste lijn.
De zijkanten van het lichaam vertonen een grote effen vlek (oester) die omcirkeld is door één of meer ononderbroken lijnen.
TICKED TABBY Op de borst tenminste één, al dan niet gesloten, halsband. De haren op het lichaam hebben een dubbele of driedubbele ticking, d.w.z. twee of drie donkere kleurbandjes op elke haar afgewisseld met de grondkleur (agoeti). Het uiteinde van elke haar heeft de genetische kleur (=de kleur van de aftekening).
Op de rug, schouders en flanken is het lichaam vrij van duidelijk zichtbare vlekken of strepen. Toegestaan is een donkere streep over de ruggengraat, mits met volledige ticking.
Op de buik is enige streep- of vlektekening toegestaan.
SILVER EN GOLDEN
SMOKE De smoke is een effen (non-agoeti) kat.
Alle haren hebben een zilverwitte haarbasis. De lengte van het gekleurde deel van het haar kan variëren van de helft tot twee-derde van de haarlengte, te beoordelen bij de haren op de rug. Bij elke haar is het gekleurde gedeelte scherp begrensd. De kop en de poten vertonen doorgaans minder zilver; de keel, borst en onderkant van de buik vertonen meestal meer zilver.
SILVER TABBY Voor de silver-tabby’s gelden de beschrijvingen van de tabby’s, echter met belangrijke verschillen:

 

  • de grondkleur is bij alle kleuren zilverwit zonder bruinig-gele schaduw, dus ook niet op de neusbrug of de oren.
  • de haren van de aftekening hebben een zilverwitte haarbasis.
  • de kin, onderkaak en keel zijn zilverwit in tegenstelling tot de overige tabby’s waarbij dit ongewenst is.

De voorkeur wordt gegeven aan katten met het meest extreme contrast tussen de zilverwitte grondkleur en de kleur van de aftekening.

GOLDEN TABBY Voor de golden tabby’s gelden de beschrijvingen van de tabby’s, echter met belangrijke verschillen:

 

  • de grondkleur is bij alle kleuren golden.
  • de haren van de aftekening hebben een golden haarbasis.
SHADED silver
SHADED golden
De shaded silver is een zilver-tabby-kat (agoeti), de shaded golden is een golden tabbykat (agoeti).
Bij de shadeds is de kleur in de haar teruggedrongen, maar ook van enige afstand moet bij de shaded silver/golden een duidelijke shading zichtbaar zijn, als een gekleurd dek over een zilverwitte/ golden vacht.
Shading en kleur:
De lengte van het gekleurde deel van het haar kan variëren van 1/8 tot 1/3 van de haarlengte, te beoordelen bij de haren op de rug. Bij elke haar is het gekleurde deel scherp begrensd, er mogen geen volledig gekleurde haren aanwezig zijn.
Op de bovenzijde van de kop, het voorhoofd, de neus en onder de ogen is een duidelijke shading aanwezig. De oren kunnen een iets zwaardere shading vertonen. De rest van de kop, de kin en de keel is zilverwit/golden.
Ooglidranden en lippen zijn egaal in de kleur van de shading. De snorhaarkussentjes zijn donker gestippeld. Het neusleertje is steenrood/roze, omrand in de kleur van de aftekening.
De rug heeft een relatief zwaardere shading, die over de flanken naar de buik gelijkmatig afneemt, d.w.z. dat het gekleurde gedeelte van het haar kleiner wordt. Dit afnemen van de shading is op beide flanken gelijk.
De borst mag een lichtere shading hebben evenals de bovenzijde van de nek.
De buik is zilverwit/golden.
De buitenkant van de poten mag een lichtere shading hebben dan de rug. De binnenkant van de poten is zilverwit/golden. De achterkant van de achterpoten tot de hiel is egaal in de kleur van de shading (laarsjes). De voetzolen zijn egaal van kleur in overeenstemming met de kleur van de shading.
De bovenzijde van de staart en de staartpunt hebben een relatief zwaardere shading. De onderkant van de staart is zilverwit/golden.
TIPPED silver
(CHINCHILLA)
TIPPED golden
De zilver/golden tipped is een tabby-kat (agoeti), waarbij de kleur tot in de punten van de haar is teruggedrongen, waardoor hij op enige afstand lijkt op een witte/golden kat met een vaag gekleurd waas over de vacht.
Tipping en kleur:
De maximale lengte van het gekleurde deel van het haar is ongeveer 1/8 van de haarlengte, te beoordelen bij de haren op de rug. Als minimum dient zichtbare tipping aanwezig te zijn.
De bovenzijde van de kop tot de neus heeft een lichte tipping. Onder de ogen wordt de tipping nog lichter. De oren kunnen een iets zwaardere tipping vertonen. De rest van de kop, de kin en de keel is zilverwit/golden.
Ooglidranden en lippen zijn egaal in de kleur van de tipping. De snorhaarkussentjes zijn donker gestippeld. Het neusleertje is steenrood/roze, omrand in de kleur van de aftekening.
De rug heeft een relatief zwaardere tipping, die over de flanken naar de buik gelijkmatig afneemt, d.w.z. dat het gekleurde gedeelte van het haar kleiner wordt. De borst en de buik zijn zilverwit/golden.
De buitenkant van de poten mag een lichtere tipping hebben dan de rug.
De binnenkant van de poten is zilverwit/golden. De voetzolen zijn egaal van kleur in overeenstemming met de kleur van de tipping.
De bovenzijde van de staart en de staartpunt hebben een relatief zwaardere tipping.
De onderkant van de staart is zilverwit/golden.
PARTICOLOUR
PARTICOLOUR (algemeen) Aftekening en kleur:
De witte en gekleurde gedeelten van de vacht zijn scherp van elkaar gescheiden. Het wit beslaat tenminste één-derde van de vacht en ten hoogste de helft van de vacht. De verdeling van de gekleurde en witte gedeelten over de vacht dient evenwichtig te zijn. Er is echter een grote variatie in deze kleurverdeling mogelijk, waarbij het niet belangrijk is waar deze kleurgedeelten zich bevinden. Alleen in het gezicht moeten er zowel witte als gekleurde gedeelten aanwezig zijn.
TORTIE met wit
Schildpad met wit
Deze katten vertonen dezelfde kenmerken als de overige particolours. De beide kleuren in het niet-witte gedeelte van de vacht komen in grote vlekken voor en zijn scherp van elkaar gescheiden. Beide kleuren kunnen gelijkmatig over het hele lichaam voorkomen.
HARLEKIJN Aftekening en kleur:
De Harlekijn is een bijna geheel witte kat met slechts enkele gekleurde vlekken op kop, romp en staart; de witte en gekleurde delen van de vacht zijn scherp van elkaar gescheiden.
De kop is wit met op de bovenkant van de schedel òf één gekleurde vlek die één oor bedekt, òf één gekleurde vlek tussen de witte oren, die deze niet raakt, òf twee gekleurde vlekken die elk een oor bedekken met daartussen een wit gedeelte. Er is geen voorkeur voor één van deze drie mogelijkheden. De romp is wit met één grote of twee of drie kleinere gekleurde vlekken.
De staart is gekleurd, de kleur van de staart loopt niet door op het lichaam.
VAN-aftekening Eén kopvlek, al dan niet gescheiden door een witte bles, die niet lager dan de ogen reikt of verder dan de achterkant van de oren.
De oren zijn wit. Het lichaam is krijtwit. De staart is gekleurd en mag vage ringen vertonen.
De kleur van de staart mag iets op het lichaam doorlopen.
POINTS
POINTS-aftekening Ogen:
Voor alle pointskatten geldt voor de oogkleur:
Helder, stralend, éénkleurig diepblauw.
Points:
De points bevinden zich op de kop als masker, op de oren, poten, voeten en staart. Alle points hebben dezelfde kleur en kleurintensiteit, zijn egaal van kleur zonder ghostmarkings. Het masker is door strepen met de oren verbonden. De voorpoten zijn gekleurd tot de elleboog, de achterpoten tot de hak. Er moet een duidelijk contrast zijn tussen points en lichaamskleur.
De kleurontwikkeling bij kittens verloopt langzaam, vooral bij de chocolates, cinnamons, lilacs en fawns.
Lichaam:
Indien aanwezig dient de schaduwing egaal te zijn en is er sprake van een geleidelijke overgang van de gewenste lichaamskleur in een schaduwing die in overeenstemming is met de pointskleur, minder zwaar aan te rekenen bij seal en blue points.
blauwe balk
 
Naar De Arend Naar DEKBED Discounter
Naar Koopjedeal Naar WoonQ
Naar De kattenspeelgoed specialist Naar vergelijking Kattenverzekering

         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.